ZWROTY TOWARU I REKLAMACJE

Klient, który zakupił towar poza biurem handlowym F.H.U „HEMINE”, może go zwrócić (na własny kosztbez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty dostarczenia zakupionego towaru.

Aby pobrać protokół zwrotu kliknij TUTAJ

Zakupiony towar musi wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony (bez śladów użytkowania), w oryginalnym opakowaniu wraz z kserokopią dowodu zakupu. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.).

Zwrot należności za zwrócone towary, po potrąceniu całkowitych kosztów przesyłki, nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu na wskazane przez Państwa konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany w zamówieniu adres.

Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.

Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko pod warunkiem spisania wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy „HEMINE” nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

Zwrot towaru w trybie art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów […] (Dz.U.00.22.271 z dnia 31 marca 2000 r.)

  • Kupujący będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny i dokonać zwrotu w ciągu 10 dni od daty wydania mu towaru.
  • Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym – w szczególności nie może być uszkodzony, rozpakowany (jeżeli posiada oryginalne opakowanie), używany lub niekompletny.
  • Towar należy odesłać na adres naszej siedziby wskazany we Wstępie do Regulaminu.
  • Koszty opakowania i wysyłki zwrotnej ponosi konsument. Nie przyjmujemy paczek płatnych za pobraniem pocztowym.
  • Do zwracanego towaru należy dołączyć fakturę oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  • Gwarantujemy zwrot pieniędzy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zwrotu w wysokości pełnej ceny towaru. Zwrotu dokonujemy w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego na adres lub konto uzgodnione z konsumentem.
  • Na podstawie art. 10, pkt. 3, ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów […] (Dz.U.00.22.271 z dnia 31 marca 2000 r.) nie przyjmujemy zwrotów towarów o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
  • Na podstawie art. 10, pkt. 3, ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów […] (Dz.U.00.22.271 z dnia 31 marca 2000 r.) nie zwracamy kosztów przesyłki oraz ewentualnych prowizji za płatność kartą płatniczą.
  • Zwrotowi nie podlegają części sprowadzane na indywidualne zamówienie.

Zwrot lub wymiana towaru

Jeżeli dostarczony towar był zgodny ze złożonym przez Państwa zamówieniem, a mimo to chcą Państwo z niego zrezygnować z jakichkolwiek względów, istnieje możliwość odesłania tłumików (pod warunkiem, że nie były montowane) w ciągu 14 dni roboczych od daty odbioru, na własny koszt.Adres do odsyłania towaru:

TOM 2

ul. Wodzisławska 16

44-352 Czyżowice

Zastrzegamy, że w przypadku wynikłej z Państwa strony pomyłki przy wyborze właściwego towaru, jego wymiana lub zwrot środków pieniężnych mogą potrwać do 7 dni roboczych.

Jeśli dostarczony Państwu towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy towar na inny, na swój koszt (pod warunkiem, że nie nosił on śladów użytkowania).

Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie.

W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma „HEMINE” zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części układu wydechowego.

UWAGA! ZWROTU LUB WYMIANY TOWARU (BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNY) MOŻNA DOKONAĆ TYLKO POD WARUNKIEM, ŻE NIE BYŁ ON UŻYWANY. ZWRACANY TOWAR MUSI BYĆ ODPOWIEDNIO ZAPAKOWANY, TAK ABY NIE ULEGŁ USZKODZENIU W CZASIE TRANSPORTU. ZA WŁAŚCIWE WYSŁANIE TOWARU ODPOWIEDZIALNY JEST NADAWCA.

Przed dokonaniem zapłaty prosimy, aby sprawdzili Państwo zgodność zamówienia z dostawą.

Prosimy o sprawdzenie dostarczonego towaru przy odbiorze.

W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia Państwu jego kopii (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy), oraz o niezwłoczne poinformowanie Działu Obsługi Klienta TlumikiSklep w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.

UWAGA! Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego. Jeżeli Kupujący nie wypełni wspólnie z przewoźnikiem protokołu szkodowego na tą okoliczność w momencie odbioru przesyłki droga reklamacji zostanie zamknięta.

W przypadku trudności ze sprawdzeniem towaru lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, prosimy o spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz nr telefonu – i niezwłoczne przekazanie tej informacji konsultantowi prowadzącemu zamówienie.